HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỂM THƯỞNG VÀ XEM THÔNG TIN ĐIỂM THƯỞNG

I. SỬ DỤNG ĐIỂM THƯỞNG

Quý khách có thể sử dụng hoặc tích lũy điểm thưởng của mình để sử dụng các dịch vụ được  Dai-ichi Life Việt Nam cung cấp sau đây:

 - Sử dụng điểm để nộp phí định kỳ hoặc hoàn trả các khoản nợ phí, nợ vay của hợp đồng

 - Sử dụng điểm để đổi lấy quà tặng

 - Tặng điểm thưởng của mình cho khách hàng khác (nếu khách hàng đó có hợp đồng bảo hiểm đang duy trì hiệu lực tại Dai-ichi Life Việt Nam).

1. SỬ DỤNG ĐIỂM THƯỞNG ĐỂ NỘP PHÍ ĐỊNH KỲ HOẶC HOÀN TRẢ CÁC NỢ PHÍ, NỢ VAY

Quý khách có thể lựa chọn thanh toán cho các khoản sau bằng số điểm thưởng tích lũy của mình:

-           Nộp phí bảo hiểm định kỳ

-           Hoàn trả khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại để đóng phí tự động (nợ phí)

-           Hoàn trả khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại (nợ vay)

Sau khi Quý khách gởi yêu cầu, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ nhập số tiền Quý khách yêu cầu vào hợp đồng cần thanh toán.

 Quý khách vui lòng thực hiện theo các thao tác sau: 

- Chọn loại "ĐỔI ĐIỂM NỘP PHÍ" trên màn hình "Sử dụng điểm thưởng"

 

 - Chọn số hợp đồng cần thanh toán và nhập số tiền thanh toán theo từng loại

 

-           Nhập địa chỉ email và số điện thoại của Quý khách để nhận thông tin xác nhận yêu cầu sử dụng điểm thưởng của Quý khách

 

2. SỬ DỤNG ĐIỂM THƯỞNG ĐỂ ĐỔI LẤY QUÀ TẶNG

Quý khách có thể sử dụng điểm thưởng của mình để đổi lấy quà tặng là Thẻ điện thoại hoặc Phiếu mua hàng siêu thị Big C hoặc Coopmart.

Đối với quà là Thẻ điện thoại, chúng tôi sẽ nạp tiền vào số điện thoại Quý khách yêu cầu.

Đối với quà là Phiếu mua hàng siêu thị  Big C hoặc Coopmart, nhân viên Bưu điện sẽ trao Phiếu mua hàng cho Người nhận quà theo địa chỉ Quý khách yêu cầu.

Quý khách vui lòng thực hiện theo các thao tác sau:

-           Chọn loại "ĐỔI QÙA" trên màn hình "Sử dụng điểm thưởng"

 

-           Chọn loại quà tặng là Thẻ điện thoại/Phiếu mua hàng siêu thị

 

-           Chọn loại Thẻ điện thoại/Phiếu mua hàng siêu thị và số lượng

 

-           Nhập thông tin địa chỉ và số điện thoại của Người nhận quà

 

-           Nhập địa chỉ email và số điện thoại của Quý khách để nhận thông tin xác nhận yêu cầu sử dụng điểm thưởng của Quý khách

 

3. TẶNG ĐIỂM THƯỞNG

Quý khách có thể tặng điểm thưởng tích lũy của mình cho người khác nếu người nhận điểm có ít nhất một (01) hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực tại Dai-ichi Life Việt Nam.

Quý khách có thể tặng cho người khác số điểm tối đa Quý khách đang có.

Quý khách vui lòng thực hiện theo các thao tác sau:

-           Chọn loại "TẶNG ĐIỂM" trên màn hình "Sử dụng điểm thưởng"

 

-           Nhập số hợp đồng Quý khách muốn tặng điểm

 

-           Nhập số điểm muốn tặng

 

-           Nhập địa chỉ email và số điện thoại của Quý khách để nhận thông tin xác nhận yêu cầu sử dụng điểm thưởng của Quý khách

 

II. XEM THÔNG TIN ĐIỂM THƯỞNG

Quý khách thực hiện các thao tác sau để xem chi tiết thông tin về quá trình sử dụng điểm thưởng cũng như quá trình tích lũy điểm thưởng của mình:

1. QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐIỂM THƯỞNG

-           Chọn màn hình Sử dụng điểm thưởng - mục Quá trình sử dụng điểm thưởng

 

-           Chọn khoảng thời gian cần xem

 

-           Kích chọn vào từng mã số để xem chi tiết

 

 

2. QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY ĐIỂM THƯỞNG

-           Chọn màn hình Sử dụng điểm thưởng - mục Quá trình tích lũy điểm thưởng

 

-           Chọn khoảng thời gian cần xem

 


CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tòa nhà Dai-ichi Life, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
ĐT: (08) 3810 0888 | Fax: (08) 3997 3000 | www.dai-ichi-life.com.vn